Στοιχεία επικοινωνίας

Κτήματα Ευδοξία
Σκαργιώτη Παναγιώτα

Πλατανούσα Ιωαννίνων
44013, Ήπειρος, Ελλάδα

info@ktimata-evdoksia.gr

τηλ.: 6978776610 – 6978776611

Φόρμα επικοινωνίας